Zmiana numeru konta

UWAGA

W dniu 2.12.2020r. zmianie uległ numer rachunku bankowego do opłat za materiały uzyskiwane w Wydziale Geodezji.

Nowy numer rachunku:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
I ODDZIAŁ W WAŁCZU
54 1090 1320 0000 0001 4721 7550

informacja o uruchomieniu e-usług

Dostęp do usług elektronicznych znajduje się pod adresem: https://walecki.webewid.pl

 Do złożenia wniosków wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.

  1. Zbiór danych dotyczących cen transakcyjnych nieruchomości w postaci elektronicznej – dane udostępniane są w formie tabelarycznej w pliku będącym arkuszem kalkulacyjnym lub w formacie GML.
  2. Wyciąg z RCN w postaci dokumentu drukowanego – dane udostępniane w formie dokumentu tekstowego jako wydruk w przypadku przesłania danych pocztą tradycyjną lub jako plik PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdy dane mają zostać udostępnione drogą elektroniczną.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Ujawnienie budynku w EGiB

Ujawnienie lokalu w EGiB

Dokumenty potrzebne do ujawnienia samodzielnych lokali w ewidencji gruntów i budynków: Zobacz opis usługi

Wniosek zmiany danych w EGiB

Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie sytuowania przyłącza

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Wydanie wypisu/ wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego