Informacja w sprawie obsługi geodetów

W związku z pandemią pracownicy PODGiK w Wałczu od dnia 3.11.2020 r. pracują częściowo w systemie pracy zdalnej W związku z tym proszę Wykonawców prac geodezyjnych, w celu usprawnienia weryfikacji operatów wpływających do zasobu, o przesyłanie zeskanowanych operatów  ( lub w pliku PDF )  bezpośrednio na adres poczty elektronicznej weryfikatora : g.suchacka@powiatwalecki.pl

Oryginały operatów w wersji papierowej należy dostarczyć do ośrodka osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Nowe usługi dla WYKONAWCÓW

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu uruchomił na terenie budynku bezprzewodowy dostęp do systemu WEBEWID dla Wykonawców i innych osób zainteresowanych posiadających własny komputer przenośny. Do tego celu udostępniliśmy również jednostkę stacjonarną. Wszelkich informacji udziela Punkt Obsługi – parter, pokój 1