INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO o realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej dla terenu Powiatu Wałeckiego wraz z przeliczeniem baz BDOT500 i GESUT

Starosta Wałecki informuje, że w dniach od 07.08.2023 r. do 11.08.2023 r.  będzie prowadzona aktualizacja baz danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu. W związku z tym będą wstrzymane wszelkie operacje na bazie danych dotyczące części graficznej zasobu jak i obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie dostępu do Portalu Geodety.

Obsługa wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona na bieżąco.

Szczegółowych informacji w zakresie obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w w/w terminie udzielają pracownicy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu tel. 67 387 56 80.

Aktualizacja baz danych wykonywana jest w ramach realizacji umowy nr IZ.273.29.2022 z dnia 26 września 2022 r.

informacja o uruchomieniu e-usług

Dostęp do usług elektronicznych znajduje się pod adresem: https://walecki.webewid.pl

 Do złożenia wniosków wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Aktualizacja serwisów internetowych

W dniu 6 maja nastąpiła aktualizacja serwisów internetowych. Uwagi na temat działania prosimy zgłaszać wyłącznie pod adresem

 

webewid@powiatwalecki.pl

 

w celu przekazania ich twórcom oprogramowania.

Wniosek o założenie konta w serwisie WEBEWID (geodeci)

Poniższy wniosek dotyczy kont dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu wałeckiego, którzy chcieliby dokonywać zgłoszeń prac przez serwis WEBEWID. Przekazanie danych dostępowych następuje po podpisaniu umowy.

 

Wejście do portalu geodety znajduje się po prawej stronie.

 

 

Odnośniki do stron bankowych widoczne są tylko podczas korzystania z udostępnionego w budynku PODGiK stanowiska komputerowego.
Korzystając z innej lokalizacji proszę wybierać adresy stron we własnym zakresie.
Niektóre komunikaty na tej stronie mogą różnić się w zależności od lokalizacji.