Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Interesantów Wydziału GK – PODGiK
tel. 67 387 56 80

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – GN
ul. Gen. L. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz

 

Naczelnik
Grzegorz Gawdzik
tel. 67 387 56 81

 

z-ca Naczelnika
Katarzyna Ciborowska
tel. 67 387 56 82

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK
ul. Gen. L. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz

 

Naczelnik
Geodeta Powiatowy
Elżbieta Molęda
tel. 67 387 56 91

 

z-ca Naczelnika
Kierownik PODGiK
Angelika Garusińska
tel. 67 387 56 92

 

Ewidencja Gruntów i Budynków
przygotowywanie materiałów – tel. 67 387 56 88
aktualizacja danych – tel. 67 387 56 89

 

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
przygotowywanie materiałów tel. 67 387 56 87

weryfikacja operatu – tel. 67 387 56 86

 

Mapa numeryczna – tel. 67 387 56 83

 

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej – tel. 67 387 56 84

 

Informatyk – tel. 67 387 56 85