WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014, poz.518)

 

STAROSTA WAŁECKI

 

ogłasza w dniu 24 lipca 2014 r. co następuje:

 

z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa zostają przeznaczone do oddania w dzierżawę na cele amatorskiego połowu ryb i cele rekreacyjno-wypoczynkowe na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości:

 

Położenie

nieruchomości

Nr

działki

Pow.

KW

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Obręb

0060-Czapla

gmina Wałcz

 

211/1

 

16,73 ha

 

KO1W/000

40729/2

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące jeziora  Łabędzie. Jezioro położone w otoczeniu kompleksów leśnych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wałcz  nieruchomość stanowi tereny wód.  

 

 

 240,00 zł/ha

 

+ 23% VAT

 

 

do 31 marca każdego roku

Czynsz może ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

 

Obręb

0052-Prusinowo

gmina Wałcz

 

166/2

 

1,11 ha

 

KO1W/000

40728/5

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące jeziora  Bagienne Małe. Jezioro położone w otoczeniu kompleksów leśnych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wałcz  nieruchomość stanowi tereny wód.  

 

 

 

 240,00 zł/ha

 

+ 23% VAT

 

 

do 31 marca każdego roku

Czynsz może ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

 

Obręb

0052-Prusinowo

gmina Wałcz

 

124/2

 

1,20 ha

 

KO1W/000

40728/5

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące jeziora  Oczko. Jezioro położone w otoczeniu kompleksów leśnych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wałcz  nieruchomość stanowi tereny wód.  

 

 

 240,00 zł/ha

 

+ 23% VAT

 

 

do 31 marca każdego roku

Czynsz może ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

Obręb

0052-Prusinowo

gmina Wałcz

 

144/2

 

9,33 ha

 

KO1W/000

40728/5

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące jeziora  Linowe Długie zwane także Jeleń. Jezioro położone w otoczeniu kompleksów leśnych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wałcz  nieruchomość stanowi tereny wód.  

 

 

 240,00 zł/ha

 

+ 23% VAT

 

 

do 31 marca każdego roku

Czynsz może ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

 

Obręb

0113-Kołatnik

gmina Wałcz

 

358/6

 

1,70 ha

 

KO1W/000

39178/4

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące jeziora  Ostrowieckie Płytkie. Jezioro położone w otoczeniu kompleksów leśnych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wałcz  nieruchomość stanowi tereny wód.  

 

 

 

 240,00 zł/ha

 

+ 23% VAT

 

 

do 31 marca każdego roku

Czynsz może ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

 

Obręb

0030-Hanki

gmina Mirosławiec

 

665

 

2,11 ha

 

KO1W/000

39209/1

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące jeziora  Nieradzinek. Jezioro położone w otoczeniu kompleksów leśnych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirosławiec  nieruchomość stanowi tereny wód.  

 

 

 240,00 zł/ha

 

+ 23% VAT

 

 

do 31 marca każdego roku

Czynsz może ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

 

Obręb

0030-Hanki

gmina Mirosławiec

 

310

 

8,60 ha

 

KO1W/000

39209/1

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące jeziora  Nieradzino Małe. Jezioro położone w otoczeniu kompleksów leśnych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirosławiec  nieruchomość stanowi tereny wód.  

 

 

 240,00 zł/ha

 

+ 23% VAT

 

 

do 31 marca każdego roku

Czynsz może ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

 

Obręb

0003-Toporzyk

gmina Mirosławiec

 

209/2

 

2,78 ha

 

KO1W/000

39174/6

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące jeziora  Małe Pogorzelskie.

Jezioro położone w otoczeniu kompleksów leśnych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirosławiec  nieruchomość stanowi tereny wód.  

 

 

 240,00 zł/ha

 

+ 23% VAT

 

 

do 31 marca każdego roku

Czynsz może ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

 

Obręb

0003-Toporzyk

gmina Mirosławiec

 

208/2

 

16,58 ha

 

KO1W/000

39174/6

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące jeziora  Wielkie Pogorzelskie.

Jezioro położone w otoczeniu kompleksów leśnych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirosławiec  nieruchomość stanowi tereny wód.  

 

 

 240,00 zł/ha

 

+ 23% VAT

 

 

do 31 marca każdego roku

Czynsz może ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                              STAROSTA WAŁECKI

                                                                                                                                                                                 Bogdan Wankiewicz

 

.