MODERNIZACJA ewidencji gruntów i budynków w gminie Mirosławiec

Starosta Wałecki informuje o przystąpieniu do realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w powiecie wałeckim w jednostce ewidencyjnej 321703_5 – Mirosławiec – Obszar Wiejski w obrębach ewidencyjnych:

  • Bronikowo
  • Hanki
  • Łowicz Wałecki
  • Mirosławiec 34
  • Próchnowo
  • Sadowo
  • Setnica
  • Toporzyk

Informacja szczegółowa znajduje się w załączniku