Informacja GGK o przypadkach dokonywania poprawek w przyjętych operatach