Informujemy, że zmianie uległ adres dostępu do Portalu dla gmin i instytucji publicznych. Odpowiednie informacje zostały przekazane pocztą elektroniczną na adresy kancelarii urzędów. W przypadku nieotrzymania informacji drogą @ prosimy o kontakt z informatykiem wydziału GN.