1. Zbiór danych dotyczących cen transakcyjnych nieruchomości w postaci elektronicznej – dane udostępniane są w formie tabelarycznej w pliku będącym arkuszem kalkulacyjnym lub w formacie GML.
  2. Wyciąg z RCN w postaci dokumentu drukowanego – dane udostępniane w formie dokumentu tekstowego jako wydruk w przypadku przesłania danych pocztą tradycyjną lub jako plik PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdy dane mają zostać udostępnione drogą elektroniczną.