INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO z dnia 01.07.2022 roku o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

Starosta Wałecki informuje o utworzeniu powiatowej bazy danych obiektów topograficznych
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla jednostki ewidencyjnej: 321701_1 Wałcz – gmina miejska, 321705_2 Wałcz – obszar wiejski ( bez obrębów Chwiram, Górnica, Kłębowiec, Kolno, Różewo, Świętosław, Witankowo), 321702_5 Człopa – obszar wiejski, 321704_5 Tuczno – obszar wiejski, powiatu wałeckiego.

Powiatowa baza danych BDOT500 została utworzona w wyniku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010 zatytułowanego „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”