WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Kierownictwo

Małgorzata Górzyńska
Małgorzata Górzyńska
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału GN
numer telefonu:
67 387 25 40
pokój 11

Kierownictwo

Elżbieta Molęda
Elżbieta Molęda
z-ca naczelnika ds. geodezji, Kierownik PODGiK
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 11
pokój 15

Gospodarka Nieruchomościami

Grzegorz Gawdzik
Grzegorz Gawdzik
z-ca naczelnika ds. nieruchomości
numer telefonu:
67 387 25 40
pokój 11

Punkt obsługi interesantów

Magdalena Roćko
Magdalena Roćko
-
numer telefonu:
67 387 39 69
pokój 1

Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Grażyna Suchacka
Grażyna Suchacka
Geodeta
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 13
pokój 1
weryfikacja operatów geodezyjnych

Zasób geodezyjny i kartograficzny, obsługa geodetów

Ewelina Wielgo
Ewelina Wielgo
Geodeta
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 20
pokój 1
Realizacja wniosków dot.: zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępniania mapy zasadniczej

Zasób geodezyjny i kartograficzny, obsługa geodetów

Dorota Kałamaja
Dorota Kałamaja
-
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 20
pokój 1
Realizacja wniosków dot.: zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępniania mapy zasadniczej

Mapa Numeryczna

Angelika Garusińska
Angelika Garusińska
Geodeta
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 12
pokój 12

Mapa Numeryczna

Aleksandra Wojdyło
Aleksandra Wojdyło
Geodeta
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 12
pokój 12

Ewidencja Gruntów i Budynków

Agata Kuna
Agata Kuna
-
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 14
pokój 17
wypisy i wyrysy EGiB

Ewidencja gruntów i budynków

Katarzyna Ciborowska
Katarzyna Ciborowska
Inspektor
numer telefonu:
67 387 3969 wewn. 21
pokój 17

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych

Anna Kucharczyk
Anna Kucharczyk
Geodeta
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 19
pokój 16

Obsługa Informatyczna

Michał Nieczaj
Michał Nieczaj
Informatyk
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 10
pokój 13