WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Ewidencja gruntów i budynków

Katarzyna Ciborowska
Katarzyna Ciborowska
Inspektor
numer telefonu:
67 387 56 89
pokój 17

Ewidencja Gruntów i Budynków

Agata Kuna
Agata Kuna
-
numer telefonu:
67 387 56 88
pokój 17
wypisy i wyrysy EGiB

Zasób geodezyjny i kartograficzny, obsługa geodetów

Dorota Kałamaja
Dorota Kałamaja
-
numer telefonu:
67 387 56 87
pokój 1
Realizacja wniosków dot.: zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępniania mapy zasadniczej

Mapa Numeryczna

Aleksandra Wojdyło
Aleksandra Wojdyło
Geodeta
numer telefonu:
67 387 56 83
pokój 12

Punkt obsługi interesantów

Magdalena Roćko
Magdalena Roćko
-
numer telefonu:
67 387 56 80
pokój 1

Kierownictwo

Małgorzata Górzyńska
Małgorzata Górzyńska
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału GN
numer telefonu:
67 387 56 81
pokój 11

Kierownictwo

Elżbieta Molęda
Elżbieta Molęda
z-ca naczelnika ds. geodezji, Kierownik PODGiK
numer telefonu:
67 387 56 91
pokój 15

Gospodarka Nieruchomościami

Grzegorz Gawdzik
Grzegorz Gawdzik
z-ca naczelnika ds. nieruchomości
numer telefonu:
67 387 56 82
pokój 11

Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Grażyna Suchacka
Grażyna Suchacka
Geodeta
numer telefonu:
67 387 56 86
pokój 1
weryfikacja operatów geodezyjnych

Mapa Numeryczna

Angelika Garusińska
Angelika Garusińska
Geodeta
numer telefonu:
67 387 56 83
pokój 12

Zasób geodezyjny i kartograficzny, obsługa geodetów

Ewelina Wielgo
Ewelina Wielgo
Geodeta
numer telefonu:
67 387 56 87
pokój 1
Realizacja wniosków dot.: zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępniania mapy zasadniczej

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych

Anna Kucharczyk
Anna Kucharczyk
Geodeta
numer telefonu:
67 387 56 84
pokój 16

Obsługa Informatyczna

Michał Nieczaj
Michał Nieczaj
Informatyk
numer telefonu:
67 387 56 85
pokój 13