Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WAŁCZU

Informator
Strona internetowa PODGiK w Wałczu została przeniesiona do BIP Starostwa Powiatowego w Wałczu. W tym miejscu znajdują się najpotrzebniejsze informacje oraz odnośniki do udostępnianych treści, otwierane w nowej zakładce przeglądarki.

Przyjmowanie Interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:00

W związku z realizacją projektu „Cyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilania systemu PZGiK” informujemy, że do dnia 10 grudnia część operatów prawnych została wypożyczona do skanowania, dlatego mogą nastąpić utrudnienia w udostępnianiu tych operatów wykonawcom prac geodezyjnych. Informacji w tej sprawie udzielamy pod numerem telefonu 67 387 56 87.
Starostwo Powiatowe w Wałczu
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Gen.L.Okulickiego 15
78-600 Wałcz
tel. 67 387 56 80 | podgik@powiatwalecki.pl
Numer konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A. I Oddział w Wałczu 54 1090 1320 0000 0001 4721 7550
Projekt i wykonanie: