WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Portal Geodety