Zasób geodezyjny i kartograficzny, obsługa geodetów

Dorota Kałamaja
Dorota Kałamaja
-
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 20
pokój 1
Realizacja wniosków dot.: zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępniania mapy zasadniczej