Kierownictwo

Elżbieta Molęda
Elżbieta Molęda
z-ca naczelnika ds. geodezji, Kierownik PODGiK
numer telefonu:
67 387 39 69 wewn. 11
pokój 15