Kierownictwo

Elżbieta Molęda
Elżbieta Molęda
z-ca naczelnika ds. geodezji, Kierownik PODGiK
numer telefonu:
67 387 56 91
pokój 15