Gospodarka Nieruchomościami

Grzegorz Gawdzik
Grzegorz Gawdzik
z-ca naczelnika ds. nieruchomości
numer telefonu:
67 387 56 82
pokój 11