Archiwa tagu: współrzędne

Ogłoszenie – PUWG „2000/15″

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że od dnia 14.11.2011 r. obowiązuje układ współrzędnych „2000/15”. W związku z powyższym od w/w daty współrzędne wszystkich punktów będą wydawane w układzie PUWG „2000/15”, wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych w wersji elektronicznej przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy oddawać w układzie PUWG „2000/15” i „1965” ( na potrzeby obowiązujących analogowych map zasadniczych ). Do czasu wprowadzenia map zasadniczych w wersji wektorowej na obszarze całego powiatu wałeckiego, mapy analogowe aktualizowane przez wykonawców prac geodezyjnych ( poza obrębem Wałcz-miasto) należy kartować w układzie dotychczasowym tj. „1965”. Nowe sekcje map zasadniczych zakładane w wyniku zgłaszanych prac należy sporządzać w układzie PUWG „2000/15”. Obowiązujące współczynniki do przeliczeń między układami są udostępnione do pobrania >TUTAJ<