Ujawnienie lokalu w EGiB

Dokumenty potrzebne do ujawnienia samodzielnych lokali w ewidencji gruntów i budynków:
1) Kserokopia zaświadczenia o samodzielności lokalu. (Budownictwo- Starostwo Powiatowe Wałcz)
2) Arkusz danych ewidencyjnych lokali (podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane)
3) Dokument potwierdzający posiadane uprawnienia budowle ( np. zaświadczenie, decyzja)
4) Wniosek o zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków (dot. założenia kartoteki lokali, ujawnienia lokali w operacie ewidencji gruntów i budynków- podpisany przez uprawnioną osobę lub pełnomocnika)
5) Jeśli wniosek składany (podpisany) jest przez pełnomocnika dodatkowo należy dołączyć:
1- pełnomocnictwo
2- dowód wpłaty- opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17zł na konto Urzędu Miasta Wałcz)