Zmiana numerów telefonów

Informujemy, że w dniu 7 grudnia uległa zmianie organizacja numerów telefonicznych w Wydziale. Obecnie możliwy jest bezpośredni kontakt telefoniczny bez potrzeby korzystania z centrali. Nowe numery telefonów dostępne są pod adresem: https://podgik.powiatwalecki.pl/pracownicy/